Instalacje elektryczne

Serwis instalacji

  • Bieżące utrzymanie ruchu oraz serwis instalacji elektrycznych NN i SN
  • Serwis instalacji oświetleniowych

Nowe aplikacje

Projektowanie i montaż:
  • instalacji niskiego i średniego napięcia
  • instalacji oświetleniowych
  • rozdzielnic elektrycznych
  • tras kablowych

Pomiary elektryczne

  • Wykonywanie pomiarów instalacji NN i SN
  • Prowadzenie dokumentacji pomiarowej dla zakładów produkcyjnych i firm
  • Audyt energetyczny zakładów przemysłowych i firm