Outsourcing utrzymania ruchu

Outsourcing

  • Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych w pełnych zakresie
  • Remont generalne i przebudowy maszyn i linii produkcyjnych
  • Konserwacja i montaż urządzeń dźwignicowych
  • Prowadzenie dokumentacji UDT i zastępstwo właścicielskie